Dakle, trebalo je sabrati sumu prvih 100 brojeva… Pogledajte sliku..

Ima posla….

Šta je Gaus uradio ?

Uzeo je prvi i zadnji broj(1 i 100) i njihova suma je 101.

Uzeo je drugi i predzadnji broj (2 i 99) i njihova suma je 101.

I tako je uzimao parove čija je suma 101..

Ključno je pitanje koliko ima takvih parova?

Naravno, 50 jer je posljednji par 50 i 51….

 

Znači 50 parova po 101 daje sumu prvih 100 brojeva :

50×101=5050

A da bi utvrdili gradivo nađimo sumu prvih 10 brojeva… 

 

Imamo 5 parova : 1+10, 2+9,….., 5+6

Suma svakog para je 11… 

 

Znači suma prvih 10 brojeva je 5×11 = 55

I da na kraju upotpunimo priču…

 

Suma prvih n brojeva je data u formuli sa lijeve strane… Uvrstite npr. n = 20 i dobićete 210…

 

A po Gausovoj dosjetki to je 10 parova po 21 što daje 210…